Soul reader / Ang Mangaluluwa

Soul Reader

Let’s just say

I have an eye

for pain.

I see it clear before me —

everywhere.

This is why I would rather stay inside

with drawn window drapes —

the sun’s ray

can slither itself through the slits of the curtain.

 

The tone of a voice

can cut my soul;

I cannot

cannot hold

other’s passion

for mine is already unbearable.

So I weed in the garden,

handwash clothes,

 

or scan old photos,

but, oh!

My running thoughts are turned on.

 

There is no other way

but to sit down,

speak to the things around

tell them: hush.

I will write of their lives

their gains

their pains

if this is the way

to not arrive in Amyclaea.

Ang mangaluluwa

Sabihin na nating

sa daing

ako’y may paningin.

Malinaw kong ito’y nakikita —

saan man bumaling.

Kaya gusto’y maglagi sa loob

ng bintanang may tabing —

sinag ng araw

sa hati ng kurtina’y nakasilip.

 

Ang himig ng tinig

humihiwa sa kaluluwang angkin;

ako sa iba

hindi makaramay

sa kanilang hinaing

sapagkat higit pa nga ang baklay-baklay kong akin.

Kaya’t tinutungo ang hardin upang ang damo’y tabasin,

ang poso upang labhan mga damit,

 

o dili kaya’y ang kuwarto upang ang mga lumang litrato’y muling buklatin,

subalit, ah,

malikot kong diwa sa paglalaro’y tuloy pa rin.

 

Walang magawa

kundi maupo sa silyang katabi,

kausapin lahat ng mga bagay sa paligid

at sambitin

buhay nila,

tagumpay

at pasakit aking iguguhit

kung ito’ng paraan

‘wag mabaon sa limot, maisama sa hangin — tulad sa Amyclaea: tahimik.

September:

SHARE
Previous articleVision
Next articleSalmonellosis / Salmonelosis