August: My mind / Aking isip

My mind

My mind is a fascination

I would like to turn off

once in a while

like a mobile phone

when I do not want to receive a call.

 

My mind is akin to the mountains

I see from this steeled terrace.

They beckon me to maintain the draft

the clouds

surrounding the mounds

so I could shelter the only lifespring

that wells from it.

 

My mind is the extension of my long hair

I do not want to comb

for losing strands of thread

connecting to my soul —

they are all part of my self.

 

My mind is a well —

a social networking account

I would like to be filled with friends

comments

for the suspended air

caterwauling

in my hollow shell

echo the sadness and the pain.

 

Aking isip

 

Aking isip ay isang gayuma

nais kong isara

paminsan-minsan

gaya ng isang telepono

‘pag tumanggap ng tawag ay ayaw ko.

 

Aking isip bundok ay kahalintulad sa mga

nakikita ko mula rito sa berandang bakal.

Kinakawayan nila ako upang panatilihin ang hamog

ang mga ulap

pinalilibutan ang mga burol

upang aking masilungan nag-iisang bukal ng buhay

na dito’y nagmumula.

 

Isip ko’y karugtong ng aking mahabang buhok

‘di ko ibig suklayin

dahil sa mabubunot na mga hibla

nag-uugnay sa’king kaluluwa —

silang lahat ay bahagi ng aking sarili.

 

Aking isip ay isang balon —

isang akawnt ng transaksiyong panlipunan

nais kong magkaroon ng maraming kaibigain

mga puna nila

dahil sa pinigilang hangin

umaatungal

sa hungkag kong balat

pinaalingawngaw aking mga hapdi’t lumbay.

July: Poke / Kalabit