July: Poke / Kalabit

Poke                                     

Me: poke

You: poke

 

There are no codes.

Just pokes.

Pure water

for all —

like my thoughts

in the ether are thrown.

 

You: poke

Me: poke

 

Carry my favor

tied to your sword arm;

into the fray, heads high

let the sun shine bright on our faces

as we diverge our rides.

 

Kalabit

 

Ako: kumalabit

Ikaw: kumalabit

 

Walang mga alyas.

Tanging mga kalabit.

Tubig lamang

para sa lahat —

gaya ng aking mga diwa

doon sa etero ay iniitsa.

 

Ikaw: kumalabit

Ako: kumalabit

 

Dalhin aking pakiusap

sa puluhan ng ‘yong espada

doon sa pakipaglalaban, ulo’y iangat

hayaang sumikat ang araw sa’ting mga mukha

sa’ting paghihiwalay mula sa paglalakbay.

Kalabit.

June: Kindred spirits / Kadugong espirito