March: Middle name / Pang-gitnang pangalan

Carmela Co

Middle name

We did not meet accidentally.

Two riders searching for an oasis

we both needed to be freed of something.

On your part,

freedom from the thirst of your rides:

the golden mean

we all need a middle something.

In my case,

I am searching for a middle name.

Pang-gitnang pangalan

Tayo’y ‘di nagkatagpo nang ‘di-sinasadya.

Dalawang mananakay naghahanap ng isang mapagkakanlungan

pareho nating hangad maging malaya.

Sa’yong panig,

kalayaan mula sa pagkauuhaw sa’yong mga paglalayag:

ang ginintuang paraan

lahat tayo’y kailangan ng isang pang-gitna.

Sa’king kaso,

para sa isang panggitnang pangalan, naghahanap ako.

February: A magical place / Lugar ng ilusyon